59 - Přihlášení pojištěnce k VZP

  • Nápověda
  • Povinná položka
  • Chyba

Úloha "Přihlášení pojištěnce k VZP" je určena pro registraci pojištěnce k VZP ČR v zákonem stanovených termínech. Změnu zdravotní pojišťovny lze provést do 30. června daného roku s účinností od 1. ledna roku následujícího. Pro účinnost přeregistrace k VZP ČR od 1. ledna 2016 je podmínkou podat tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce nejpozději do úterý 30. června 2015. Za podání nelze považovat odeslání on-line formuláře, ale až předání podepsaného tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce. Pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců.

Pro úplnou nápovědu k formuláři klikněte zde.

Základní informace
datum ve formátu DD.MM.RRRR
Adresa trvalého pobytu
5 číslic
Kontaktní údaje
číslice bez mezer (volitelně vč. mezinárodní předvolby)
Zaměstnavatel
5 číslic
Další
datum ve formátu DD.MM.RRRR