59 - Přihlášení pojištěnce k VZP

  • Nápověda
  • Povinná položka
  • Chyba

Úloha "Přihlášení pojištěnce k VZP" je určena pro registraci pojištěnce k VZP ČR v zákonem stanovených termínech. Změnu zdravotní pojišťovny lze provést do 30. června daného roku s účinností od 1. ledna roku následujícího. Účinnost přeregistrace podané v období od 1. července 2014 do 30. června 2015 tedy bude 1. ledna 2016. Pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců.

Pro úplnou nápovědu k formuláři klikněte zde.

Základní informace
datum ve formátu DD.MM.RRRR
Adresa trvalého pobytu
5 číslic
Kontaktní údaje
číslice bez mezer (volitelně vč. mezinárodní předvolby)
Zaměstnavatel
5 číslic
Další
datum ve formátu DD.MM.RRRR